Little Women (Norton Critical Editions)

To wiarygodne, dokładne

tekst pierwszej edycji (1868/69) z Little Women towarzyszy wariantów tekstowych i dokładne adnotacje

wyjaśniające „. Tła i konteksty” zawiera wiele materiałów archiwalnych, w tym niepublikowane dotychczas korespondencji z Thomas

Niles i Alcott własnych prekursorami Little Women. „Krytyka” przedruki dwadzieścia XIX-wiecznej opinii. Siedem Continue reading

Negro

To jest pre-1923 historyczne reprodukcji, który był kuratorem jakości. Zapewniania jakości zostało przeprowadzone na każdym z tych książek, starając się

usunąć książki z niedoskonałości wprowadzone przez proces digitalizacji. Chociaż Continue reading